Oddělení klinické farmacie poskytuje specializovanou systematickou nebo konziliární klinicko-farmaceutickou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Zaměřuje se na identifikaci rizikových faktorů řešení lékových problémů a jejich prevenci:

  • řešení lékových interakcí a nežádoucích účinků léčiv,
  • racionalizace farmakoterapie,
  • úprava dávek při insuficienci eliminačních orgánů apod.

Klinicko-farmaceutická péče je poskytována v součinnosti s ošetřujícím lékařem se znalostí zdravotního stavu pacienta a plánu poskytované péče.
 
Naši systematickou klinicko-farmaceutickou péči v současné době poskytujeme na:

  • Klinice plicních nemocí a tuberkulózy
  • Hemato-onkologické klinice
  • Onkologické klinice
  • Klinice geriatrie
  • I. chirurgické klinice
  • III.interní klinice 

Jsme také zapojení do činnosti paliativního týmu a nutričního týmu.

Vedoucí oddělení:
PharmDr. Gabriela Vaculová, tel.: 588 446 492

na oddělení působí kliničtí farmaceuti:

Mgr. Jaroslav Duda
zaměření: onkologie
amb. oblasti zaměření: terapie onemocnění KVS, gastroenterologie, lékové interakce
Mail: jaroslav.duda@fnol.cz
Tel.: 588 443 873

PharmDr. Jana Fluksová
zaměření: geriatrie a následná péče, rehabilitační oddělení pro seniory, lékové interakce
Mail: jana.fluksova@fnol.cz
Tel.: 588 444 945, 588 443 873

Mgr. Jan Klobouk
zaměření: interní oddělení, diabetologie, kardiologie, lékové interakce
Mail: jan.klobouk@fnol.cz
Tel.: 588 443 873

PharmDr. Jindřiška Voláková
zaměření: onkologie, paliativní medicína, pediatrie
Mail: jindriska.volakova@fnol.cz
Tel.: 588 443 873