Pracoviště lékárny FN Olomouc

Oddělení klinické farmacie poskytuje specializovanou systematickou nebo konziliární klinicko-farmaceutickou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Zaměřuje se na identifikaci rizikových faktorů řešení lékových problémů a jejich prevenci:

  • řešení lékových interakcí a nežádoucích účinků léčiv,
  • racionalizace farmakoterapie,
  • úprava dávek při insuficienci eliminačních orgánů apod.

Klinicko-farmaceutická péče je poskytována v součinnosti s ošetřujícím lékařem se znalostí zdravotního stavu pacienta a plánu poskytované péče.
 
Naši systematickou klinicko-farmaceutickou péči v současné době poskytujeme na:

  • Klinice plicních nemocí a tuberkulózy
  • Hemato-onkologické klinice
  • Onkologické klinice
  • Klinice geriatrie
  • I. chirurgické klinice

Jsme také zapojení do činnosti paliativního týmu a nutričního týmu.

Vedoucí oddělení:
PharmDr. Milan Kuna, tel.: 588 446 493

Kliničtí farmaceuti:
PharmDr. Gabriela Vaculová, 588 446 492
Mgr. Jaroslav Duda, 588 443 873