KONZULTACE KLINICKÉHO FARMACEUTA

Vážení klienti, pacienti, zákazníci,

Oddělení klinické farmacie Lékárny FN Olomouc poskytuje klinickofarmaceutickou péči.

Konzultace klinického farmaceuta je specializovaná služba pro širokou veřejnost - ambulantní pacienty v péči praktických nebo specializovaných lékařů. Jsme schopni analyzovat rizika dlouhodobě užívaných léčiv nebo identifikovat potenciálně rizikový zdravotní problém způsobený léčivem.

Pacienta doporučuje na konzultaci především ošetřující lékař, který vystaví žádanku typu K. Po předložení žádanky je tato služba plně hrazena ze zdravotního pojištění ve frekvenci dvě hodinové konzultace za rok. Pokud se pacient objedná bez žádanky, je služba zpoplatněna dle ceníku FNOL sazbou 1 346 Kč / hod., účtovanou po 15 minutách. 

Pro koho je konzultace určena:

  • pacient s polypragmázií-trvale užívá 8 a více léčiv
  • pacient, který má podezření na nežádoucí účinek nebo lékovou interakci
  • pacient se sníženou funkci ledvin nebo jater
  • pacient s velmi nízkou či velkou tělesnou hmotností
  • pacienti po chirurgických operacích střeva/zkrácení střeva nebo bariatrický zákrok/
  • těhotné a kojící ženy

 

Kontakty pro objednání

Telefon: 588 443 873 nebo 588 446 492

Email: klinickafarmacie@fnol.cz

Konzultace probíhají vždy ve středu a pátek v konzultační místnosti v hlavní budově Lékarny FN Olomouc.

 

Co si s sebou vzít

1) seznam chronicky užívaných léčiv a doplňky stravy-hlavně pacienti neléčení ve FN Olomouc

2) lékařské zprávy z jednotlivých vyšetření od specialistů

3) laboratorní vyšetření, pokud nejsou součástí zpráv od lékařů

4) občanský průkaz a kartičku pojištěnce ZP

5) poukaz - žádanka typu K na klinickofarmaceutickou konzultaci

PharmDr. Tomáš Anděl, Ph.D.

LÉKY NA DIABETES MELITUS | BEZPEČNOST LÉKŮ V TĚHOTENSTVÍ A PŘI KOJENÍ | LÉČBA BOLESTI | LÉČBA V SENIORSKÉM VĚKU 

„Již v rámci studia na farmaceutické fakultě jsem se zaměřil na klinickou farmacii. Mým cílem je zajistit, aby podání léků bylo maximálně bezpečné a účinek léků byl co nejlepší. Proto rád zodpovím vaše dotazy a budu se snažit poradit s řešením vašich problémů spojených s užíváním léků. Požadavek na maximální bezpečnost a účinnost léků se snažím naplňovat i při své práci v Etické komisi FNOL, nutričním týmu FNOL a jako interní auditor v oblasti léčiv."

PharmDr. Tomáš Anděl, Ph.D.
atestovaný farmaceut
telefon: 588 442 985
e-mail: tomas.andel@fnol.cz

PharmDr. Jindřiška Voláková

LÉČBA ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ | PALIATIVNÍ PÉČE | LÉČBA V DĚTSKÉM VĚKU

Při úvahách o zdravotních potížích a při snaze nemocnému pomoci je mi blízký celostní a psychosomatický pohled, kladu důraz na prevenci potíží a nefarmakologická opatření, která umožňují snížit potřebu užívání léčiv a vedou k úlevě či uzdravení. Je-li to možné, snažím se hledat léčebné přístupy, které neodstraňují pouze příznaky, ale cílí na příčinu potíží.

Aby byl lék skutečně lékem, musí být smysluplně a správně použit. Mnoho problémů, které s léčivy souvisí, plyne z jejich nevhodného použití. Proto mne velmi těší, pokud vám mohu být nápomocna v hledání účinné a zároveň šetrné léčby – vysvětlením, jak léčiva fungují a jak je správně užívat, zhodnocením a návrhem optimalizace vaší farmakoterapie, doporučením režimových opatření a úprav stravy. Ráda vám pomohu zorientovat se v záplavě informací a rad týkajících se léčiv, bylinek či potravních doplňků.

Ve své profesi intenzivněji pracuji zejm. s pacienty s onkologickým onemocněním, v posledních letech se věnuji oblasti paliativní medicíny.


PharmDr. Jindřiška Voláková
atestovaný farmaceut
telefon: 588 443 873
e-mail: jindriska.volakova@fnol.cz

PharmDr. Gabriela Vaculová

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ LÉKŮ | NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ 

„Účelem léků je dlouhodobé zkvalitnění lidského života. Aby mohly správně fungovat, nesmí se jejich působení navzájem rušit a docházet k nežádoucím interakcím. Ráda prostuduji kombinaci všech vašich léků a odhalím rizikové kombinace. Dalším důležitým předpokladem úspěšné léčby je minimalizovat nežádoucí účinky léků. Také s tím vám mohu pomoci, například doporučením režimových opatření, úpravy stravy apod."

PharmDr. Gabriela Vaculová
atestovaný farmaceut
telefon: 588 444 383
e-mail: gabriela.vaculova@fnol.cz

Monika Matherová

HOMEOPATIKA 

„Homeopatie je přírodní a přitom zcela bezpečná léčebná metoda, zaměřující se přímo na příčinu potíží, nikoliv jen potlačení jejich projevů. Poradím vám s výběrem vhodných, volně prodejných, jednosložkových i vícesložkových homeopatik. Vysvětlím zásady užívání a vhodné dávkování. Pokud budou vaše potíže vyžadovat speciální vyšetření, doporučím vám návštěvu lékaře-homeopata. Výhodou je, že běžná homeopatika lze přímo zakoupit v naší lékárně. Méně běžné přípravky vám objednám do druhého pracovního dne."

Monika Matherová
lékárenská asistentka
telefon: 588 444 383
e-mail: monika.matherova@fnol.cz

Mgr. Jaroslav Duda

LÉČENÍ SRDEČNĚ-CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ | ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU | VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ LÉKŮ A DOPLŇKŮ STRAVY 

„Při práci v lékárně mě vždy bavil kontakt s pacienty, jejich informování o správném způsobu užívání léčiv, jejich dávkování, případně o režimových opatřeních. Jako klinický farmaceut se snažím spolu s ostatními členy zdravotnického týmu maximalizovat léčebné účinky a minimalizovat nežádoucí účinky léčiv podávaných konkrétním pacientům. Mohu nabídnout své zkušenosti získané díky spolupráci s obory interními, s neurologií, geriatrií, chirurgií či onkologií.  Rád pomohu při řešení problémů spojených s užíváním léků, doplňků stravy či fytofarmak."

Mgr. Jaroslav Duda
atestovaný farmaceut
telefon: 588 443 873
e-mail: jaroslav.duda@fnol.cz