Nabízíme vám bezplatné odborné poradenství

Vážení klienti, pacienti, zákazníci,

vedeni snahou o další zkvalitnění poskytované péče vám nabízíme bezplatné poradenství zaměřené na správné užívání léčiv a zdravý životní styl. K dispozici vám jsou naši lékárenští odborníci s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou plně kvalifikovaní pro zodpovězení všech vašich dotazů. Každý z našich atestovaných farmaceutů či lékárníků je připraven s vámi konzultovat obecná témata správného užívání léčiv, jejich kombinací, nežádoucích účinků apod. Dále se každý z nich zaměřuje na některá speciální témata. Poradenství probíhá v soukromí konzultační místnosti v naší nové Lékárně FN Olomouc (budova Z). Pokud máte o konzultaci zájem, neváhejte oslovit jednoho z našich odborníků prostřednictvím uvedených kontaktů. Můžete si domluvit termín, který vám bude vyhovovat.

PharmDr. Tomáš Anděl, Ph.D.

LÉKY NA DIABETES MELITUS | BEZPEČNOST LÉKŮ V TĚHOTENSTVÍ A PŘI KOJENÍ | LÉČBA BOLESTI | LÉČBA V SENIORSKÉM VĚKU 

„Již v rámci studia na farmaceutické fakultě jsem se zaměřil na klinickou farmacii. Mým cílem je zajistit, aby podání léků bylo maximálně bezpečné a účinek léků byl co nejlepší. Proto rád zodpovím vaše dotazy a budu se snažit poradit s řešením vašich problémů spojených s užíváním léků. Požadavek na maximální bezpečnost a účinnost léků se snažím naplňovat i při své práci v Etické komisi FNOL, nutričním týmu FNOL a jako interní auditor v oblasti léčiv."

PharmDr. Tomáš Anděl, Ph.D.
atestovaný farmaceut
telefon: 588 442 985
e-mail: tomas.andel@fnol.cz

PharmDr. Jindřiška Voláková

LÉČBA ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ | PALIATIVNÍ PÉČE | LÉČBA V DĚTSKÉM VĚKU

Při úvahách o zdravotních potížích a při snaze nemocnému pomoci je mi blízký celostní a psychosomatický pohled, kladu důraz na prevenci potíží a nefarmakologická opatření, která umožňují snížit potřebu užívání léčiv a vedou k úlevě či uzdravení. Je-li to možné, snažím se hledat léčebné přístupy, které neodstraňují pouze příznaky, ale cílí na příčinu potíží.

Aby byl lék skutečně lékem, musí být smysluplně a správně použit. Mnoho problémů, které s léčivy souvisí, plyne z jejich nevhodného použití. Proto mne velmi těší, pokud vám mohu být nápomocna v hledání účinné a zároveň šetrné léčby – vysvětlením, jak léčiva fungují a jak je správně užívat, zhodnocením a návrhem optimalizace vaší farmakoterapie, doporučením režimových opatření a úprav stravy. Ráda vám pomohu zorientovat se v záplavě informací a rad týkajících se léčiv, bylinek či potravních doplňků.

Ve své profesi intenzivněji pracuji zejm. s pacienty s onkologickým onemocněním, v posledních letech se věnuji oblasti paliativní medicíny.


PharmDr. Jindřiška Voláková
atestovaný farmaceut
telefon: 588 443 873
e-mail: jindriska.volakova@fnol.cz

PharmDr. Gabriela Vaculová

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ LÉKŮ | NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ 

„Účelem léků je dlouhodobé zkvalitnění lidského života. Aby mohly správně fungovat, nesmí se jejich působení navzájem rušit a docházet k nežádoucím interakcím. Ráda prostuduji kombinaci všech vašich léků a odhalím rizikové kombinace. Dalším důležitým předpokladem úspěšné léčby je minimalizovat nežádoucí účinky léků. Také s tím vám mohu pomoci, například doporučením režimových opatření, úpravy stravy apod."

PharmDr. Gabriela Vaculová
atestovaný farmaceut
telefon: 588 444 383
e-mail: gabriela.vaculova@fnol.cz

Monika Matherová

HOMEOPATIKA 

„Homeopatie je přírodní a přitom zcela bezpečná léčebná metoda, zaměřující se přímo na příčinu potíží, nikoliv jen potlačení jejich projevů. Poradím vám s výběrem vhodných, volně prodejných, jednosložkových i vícesložkových homeopatik. Vysvětlím zásady užívání a vhodné dávkování. Pokud budou vaše potíže vyžadovat speciální vyšetření, doporučím vám návštěvu lékaře-homeopata. Výhodou je, že běžná homeopatika lze přímo zakoupit v naší lékárně. Méně běžné přípravky vám objednám do druhého pracovního dne."

Monika Matherová
lékárenská asistentka
telefon: 588 444 383
e-mail: monika.matherova@fnol.cz

Mgr. Jaroslav Duda

LÉČENÍ SRDEČNĚ-CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ | ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU | VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ LÉKŮ A DOPLŇKŮ STRAVY 

„Při práci v lékárně mě vždy bavil kontakt s pacienty, jejich informování o správném způsobu užívání léčiv, jejich dávkování, případně o režimových opatřeních. Jako klinický farmaceut se snažím spolu s ostatními členy zdravotnického týmu maximalizovat léčebné účinky a minimalizovat nežádoucí účinky léčiv podávaných konkrétním pacientům. Mohu nabídnout své zkušenosti získané díky spolupráci s obory interními, s neurologií, geriatrií, chirurgií či onkologií.  Rád pomohu při řešení problémů spojených s užíváním léků, doplňků stravy či fytofarmak."

Mgr. Jaroslav Duda
atestovaný farmaceut
telefon: 588 443 873
e-mail: jaroslav.duda@fnol.cz

PharmDr. Gabriela Vaculová

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ LÉKŮ | NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ 

„Účelem léků je dlouhodobé zkvalitnění lidského života. Aby mohly správně fungovat, nesmí se jejich působení navzájem rušit a docházet k nežádoucím interakcím. Ráda prostuduji kombinaci všech vašich léků a odhalím rizikové kombinace. Dalším důležitým předpokladem úspěšné léčby je minimalizovat nežádoucí účinky léků. Také s tím vám mohu pomoci, například doporučením režimových opatření, úpravy stravy apod."

PharmDr. Gabriela Vaculová
atestovaný farmaceut
telefon: 588 444 383
e-mail: gabriela.vaculova@fnol.cz